Van Deventerstraat 15B • 3029AW Rotterdam • Telefoon: 010-7519579 • Email: info@adviesbureaubijzonderewetten.nl

Adviesbureau Bijzondere Wetten

Het Adviesbureau is gespecialiseerd in ondersteuning en begeleiding op veiligheidsgebied.

Het ABBW kan de juiste oplossingen bieden. Ons team heeft zeer veel ervaring met het ondersteunen van ondernemers en overheden op het gebied van beveiliging en bestuursrechtelijke ondersteuning. Tevens kunnen wij hulp bieden bij de vergunningaanvragen en alles wat daar mee samenhangt.

Wij zijn in eerste instantie preventief gericht. Na een aantal informatieve bijeenkomsten waarin wij inzicht krijgen in de onderneming zullen wij overgaan tot het opstellen van een Veiligheidsbeleidsplan. Binnen dit plan wordt het beveiligingsniveau van uw onderneming aangegeven, dit inclusief de eventuele verbeterpunten. Ook zullen protocollen worden opgemaakt die de ondernemer kan gebruiken als preventie bij evenementen en als handleiding bij calamiteiten.

Door een samenwerkingsverband met Adviesbureau Bijzondere Wetten aan te gaan krijgt u als ondernemer de juiste ondersteuning, zowel preventief als actief. Dat bekent dus dat u ook tijdens incidenten en gerechtelijke procedures een beroep op ons kan doen. Naast onze hulp en ondersteuning kunnen wij ook fungeren als mediator en gesprekspartner bij politie en gemeente waar u werkzaam bent met uw bedrijf.

Tevens is ABBW gespecialiseerd in Veiligheidsadviseringen, Trainingen, Securitymanagement en VKB advies.

Kortom: Adviesbureau Bijzondere Wetten is uw adviserende- en juridische steun en toeverlaat in voor-en tegenspoed.